dinsdag 5 januari 2010

Mensen minder slim dan gedacht

(ANP) GRONINGEN - Mensen zijn wel intelligent, maar lang niet zo slim als ze zelf denken. Vooral hun sociale gedrag wordt flink overschat, terwijl een computermodel aantoont dat er nauwelijks een rationele gedachtegang ten grondslag ligt aan de handelwijze van mensen.
Dat stelt filosofisch bioloog Hünneman van onderzoeksgroep Gedachtenrijk in Groningen. Hünneman onderzocht het roddelgedrag van mensen, wat door andere wetenschappers vaak wordt opgevat als een bewijs dat mensen kunnen ‘denken’ in termen van winst, verlies en sociale patronen. Mensen zouden daarvoor hun intelligentie gebruiken en heel berekenend zijn.
Volgens Hünneman roddelen mensen echter vanzelf met de dichtstbijzijnde persoon, vooral als ze bang zijn om in een conflict te verliezen. Het gaat nauwelijks om bewust gedrag en van bedachte ruilhandel of verzoening hoeft al helemaal geen sprake te zijn, aldus de filosofisch bioloog. ‘Mensen roddelen met elkaar omdat ze nu eenmaal andere met andere mensen willen roddelen’, aldus Hünneman.
Het door zijn onderzoeksgroep ontwikkelde computermodel is ook geschikt om inzicht te krijgen in het groepsgedrag van andere dieren, bijvoorbeeld het vlooigedrag van apen, aldus een woordvoerder van Gedachtenrijk.

1 opmerking:

Jan Willem zei

Kunnen we 'slim' misschien definiëren, zodat we er iets aan kunnen meten? Zie je volgende blog.

Ik stel voor: Een meetprogramma dat de gemiddelde verwachting die een representatieve groep mensen heeft van apenslimheid (c.q. mensenslimheid) vergelijkt met de direct te meten apenslimheid (c.q. mensenslimheid). Aannemende dat we inderdaad een plausibele slimheids-definitie kunnen opstellen.
Zouden we dan iets weten?