zondag 6 april 2008

Handboek voor Goeroes: Hoog-Laag dichotomieën

Wellicht zou dit niet publiekelijk op het internet moeten staan. Aan de andere kant, u kent uw volgelingen, ze lezen niet. Ze zijn te druk met hun gezinsleven, werk, de auto, de verhuizing, sport of de tuin. Ze lezen niet, en ze denken liever ook niet. In feite zijn ze het stadium van “zelfgekozen onmondigheid” nooit ontstegen. Daarom kan een Handboek voor Goeroes gewoon op het web staan. Ook al sturen we onze volgelingen het adres, zelfs al zetten we er een uittreksel bij met de belangrijkste passages fluorescerend gemarkeerd, dan nog zullen zij de televisie verkiezen boven de ontmaskering van hun Leermeester.
Wij zijn de goochelaars van de geest. Net zoals goochelaars weten dat een mens geen groter blikveld heeft dan een duimnagel op armlengte afstand, zo weten wij hoe beperkt de blik van het mensenbrein op de wereld is. En zoals goochelaars profiteren van de beperkingen van het blikveld, zo parasiteren wij op de beperkingen van de geest. Wij zijn de Goeroes.
Zoals u weet is het na Darwin bijna een tautologie, edoch zeg het nooit tegen uw volgelingen: mensen zijn bavianen met wat extra kubieke centimeters neocortex. Neo, ha! Alsof er iets nieuws aan is. En mensen zien zichzelf het liefst als de dragers van zoveel nieuws dat de kloof met onze naaste verwanten onoverbrugbaar wordt. Wat een minachting voor chimpansees, alsof ze een leven leiden dat onvergelijkbaar is met dat van onze volgelingen. Alsof bonobo’s op het Zandvoortse strand zouden opvallen tussen onze bruinende, blikkende, in gedachten masturberende volgelingen. De hoogmoed! De heerlijk hoogmoed, zo treffend gesymboliseerd in het extra kwabbetje neocortex.
En wat een mogelijkheden voor ons! Waarom komen de stumpers bij een Goeroe? Waarom voorzien ze ons van een bovenmodaal salaris? Toch alleen om een doel in hun leven te krijgen? Een richting waar er voorheen slechts chaos was? Bavianen weten precies wat ze moeten doen. Als de maag gevuld is, en zelfs als die niet gevuld is, zijn de handelingen gericht op slechts één zaak: opklimmen in de hiërarchie. In de richting van het allerhoogste, weg van het lagere, op naar de Alfa. Dus wat geven wij onze ongelukkigen? Wij geven ze een wereld die is opgedeeld in een Hoger en een lager. Daarmee scheppen we duidelijkheid in hun chaos, en geven we ze tegelijkertijd een doel. En wat zullen ze ons dankbaar zijn…
Maar let op! Dat wat wij het Hogere noemen, mag onder geen beding te vinden zijn. Het is de aard van ons nobele vak dat het Hogere principieel onkenbaar is. Wie zijn volgelingen lang bij zich wil houden, zorgt voor een onkenbaar Hoogste doel. Het lage moet kenbaar zijn. Dat moet de wereld zijn zoals iedereen die ervaart en voelt. De wereld met verlokkingen, genot, liefde, maar ook met verslaving, pijn en verlies. Het Hogere ligt daarboven, daarachter of versluierd in de diepte. Het Hogere is onkenbaar, oncontroleerbaar en daardoor onbereikbaar, voor eeuwig achter de horizon van onze volgelingen.
Wij kennen het Hogere. Natuurlijk! Wij wel! Daarom komen ze ook bij ons, de minkukels. Wij zijn Verlicht. Wij zijn Wijsgeren. Wij kennen de Waarheid. Wij hebben Inzicht. Wij kennen de Werkelijkheid achter de verschijnselen. Wij kennen de wereld van de Doden, het Leven na dit leven. Wij Weten wat wetenschappers niet kunnen en willen zien. Wij geven onze volgelingen het Hogere, en zij zullen dorstig onze woorden drinken.
Noem het Balans, Rust, Chi, Zelf, Diepste Ik, Eeuwigheid, Nu en ze zullen u jarenlang volgen om het Onvindbare te zoeken. Noem het NLP en u mag ze voor eeuwig herprogrammeren. Noem het Nederland, en ze zullen roepen dat ze trots zijn op het land dat nauwelijks bestaat. Noem het de Vrijheid tegenover de As van het Kwaad en ze zullen hun tijd verdoen met het verbranden van Heilige Geschriften. Noem het Slanke Lijn, en ze zullen uw boeken verslinden. Noem het The Inconvenient Truth, of Global Warming, en ze scheuren de groene producten met hun Toyota Prius de winkel uit. Noem het The Secret. Ja! Noem het vooral The Secret!
Vervloek voor uw volgelingen het lagere, en doe hen hunkeren naar het Hogere. Dat is de Gulden Regel voor ons Goeroes. En terwijl zij met onze Kennis worstelen, zitten wij in de tuin, de zon op ons gezicht, een boek van Tsjechov in onze handen, te genieten van wijn en brood, niet gehinderd door enige hunkering naar wat voor Hoger Leven dan ook. Wij zijn immers de Goeroes.

9 opmerkingen:

geert s zei

Dit is een heel mooi stuk Ronald.
Ik ga eens stevig nadenken over welk diep onbereikbaar verafgelegen doel ik zal gaan verkondigen. Heb je nog wat tips over hoe je zo snel mogelijk aan een aanzienlijke hoeveelheid volgenlingen kunt komen. Ik vind het eigenlijk wel erg veel gedoe om eerst maandenlang te moeten gaan verkondigen dat er een belangrijke film aankomt . Of dat je eerst een heel duur patserfeest moet gaan onganiseren. Laat staan dat ik me eerst overhoop zou moeten laten schieten want dan valt er immers niets meer in de tuin te liggen en wijn te drinken.
geert s

Jan Willem zei

Het goeroeschap kan natuurlijk ook alfastatus en veel paringsrechten opleveren. Wat te denken van Warren Jeffs, de secteleider in West Texas of talrijke van zijn voorgangers. Sommige van deze lieden hebben zelfs wereldreligies veroorzaakt! Hopelijk wordt dit handboek niet te veel gelezen...

Lourens zei

Af en toe is het best prettig om naar een goeroe te luisteren en zijn/haar woorden te harte te nemen. Lastig is vooral om de 'valse profeten' te onderscheiden van de waarlijk goede meester. En vooral alert zijn als een goeroe opstaat die waarschuwt voor andere goeroes.

Gloria zei

Geen goeroe, maar wel een mens die diep geschouwd heeft in het wezen der religie,las ik in de redevoeringen tot de ontwikkelden der verachters 'Over de Religie' van Friedrich Schleiermacher:

"Aldus plaatst de mens naast het eindige, waartoe zijn vrije wil hem drijft, iets oneindigs; naast het benauwende zoeken naar iets bepaalds en afgeronds de ruimte scheppende hang naar het onbepaalde en onuitputtelijke. Zo ook geeft hij een oneindige uitweg aan zijn overtollige energie en herstelt hij het evenwicht en de harmonie van zijn wezen, die onherroepelijk verloren gaat als hij zich aan 1 richting overlevert zonder tegelijkertijd religie te hebben. De virtuositeit van een mens is als het ware slechts de melodie van zijn leven. Die blijft tot enkele tonen beperkt als hij de religie er niet aan toevoegt. Die begeleidt de melodie in eindeloos rijke variatie met alle tonen, voorzover die geen totale wanklank vormen. Zo wordt het enkelvoudige gezang van het leven veranderd in een luisterrijke en prachtige harmonie."

Hmmm... wellicht toch interessanter dan die opiumschuivende elektrode voor geluk? Wie weet wat zo'n douchebeurt met etherische religiefluidum oplevert? Los van de betweterige overprijzige goeroes... onderzoek alles en behoud het goede.

Anoniem zei

die tekst vanm gloria( van Schleiremacher) Lijkt me nou een schitterende tekst voor een goeroe. met veel 'oneindig, 'harmonie', etc. erin. mooi Gloria, zo leren wij snel hoe een goede goweroe zich uit.

geert s zei

sorry, dat was ik . geert s

Jan Willem zei

Wat een moeilijk stuk poezie van die Schleiermacher. Althans ik neem aan dat het niet bedoeld is als rationele tekst, want dan is de stellingname gemakkelijk te weerleggen. Geen verrassing natuurlijk dat deze theoloog slechts de volgelingen van een beperkt aantal religieuze goeroes als volwaardig levende mensen beschouwt, die zich bevinden in luisterrijke prachtige harmonie. Superioriteitsdenken? De 'melodie van het leven' der anderen zal slechts tot enkele tonen beperkt blijven. Sneu toch?

Jan Willem zei

Misschien helemaal niet gemakkelijk te weerleggen, maar veeleer gedoemd om onbewezen te blijven...

Lourens zei

Nog een handboekje voor goeroes:
http://www.skepsis.nl/goereren.html

Wel erg flauw dat er ook mensen zijn die de goeroes proberen te ontmaskeren:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cult_checklist